Vad är ytspänning?


Ytspänning är summan av de krafter som uppstår mellan molekyler vid gränsytan mellan faserna vätska och gas (fasgränsytan), till exempel mellan vatten och luft. Ytspänningen är en kraft som är riktad inåt mot vätskan, och ger därmed skenet av att ytan är svagt böjd (konkav) om den betraktas från sidan.

Varför ytspänning?

Med ytspänning får du plats med mer i ditt glas och du slipper fundera över frågan om glaset är till hälften fullt eller till hälften tomt... Glaset är nämligen pangfullt!


Tagga dina bilder på instagram med:

#JagHarYtspänning

Stolt sponsor av Baitbox.se


Grabbarna i Team Baitbox gör ett ypperligt jobb med att promota ytspänning runtom i Sverige !

Kontakta ytspänning